Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Instruktörsutbildning för IS HV

isinstrHemvärnets nya stabsstödssystem – IS HV – kommer att lämnas ut till de första 19 bataljonerna under våren. Det är många datorer och mycket annat som ska tas om hand. Sambands- och datateknikerna i bataljonerna kommer att få en viktig roll att tekniskt hantera systemet.

De instruktörer som ska genomföra utbildning av teknikerna har under en dag fått en fördjupad utbildning. Den genomfördes på Ledningsregementet i Enköping.  

Övriga bataljoner får vänta på sitt IS HV tills efter de genomfört Geltic Bear under 2018. Utbildning för personal i dessa bataljoner kommer att genomföras dels i november i år och dels under våren nästa år.

Sommarkurser för Signalungdom

enkopingSignalungdom erbjuder två sommarkurser för dig som är mellan 15 och 19 år och är intresserad av sambandsteknik i Försvarsmakten.

Ledningssystem Ungdom
Under en vecka får du prova på det militära livet och får en inblick i hur ett ledningssystem fungerar. Du kommer lära dig hur man pratar i radio (signalering), grunder i hur radiosystem fungerar och hur dessa används i ett större system av televäxlar och datorer, allt som ingår i ett ledningssystem. Kursen genomförs på Ledningsregementet i Enköping.

Operation Samverkan
En upplevelsebaserad sommarkurs för ungdomar. Kursen genomförs delvis i Enköping och delvis på Gotland med fokus på praktiska övningar. Vi startar i Enköping och förbereder oss samt packar våra sambandsfordon. Därefter åker vi gemensamt över till Gotland där vi tillbringar några dagar på Fårö. Vi utför uppgifter som sambandsgrupper (radio mm) kan ha till exempel rekognosering, sambandsplanering eller att stödja andra enheter och grupper med kvalificerad kommunikation. 

Gemensamt om kurserna
Vi kommer bo på logement och till del i tält samt kommer vara klädda i militär uniform M/90. Materielen och fordon har vi lånat från Försvarsmakten. Kurserna är gratis och du får resa, mat och boende betalt av FRO. Är du inte medlem i FRO eller någon annan frivillig försvarsorganisation kan du enkelt ansöka om medlemskap här.

Ansök här
Sista dag för ansökan är 1 maj
Ledningssystem Ungdom – 26 juni-2 juli – Enköping
Operation Samverkan – 17-28 juli – Enköping och Fårö

Hoppas vi ses!

Vinterutbildning för Molos-personal

blaslampaSystemledare i Molos ska klara av att hantera sin bandvagn i snö och kyla. Tillsammans med förare från Bilkåren och FAK genomfördes en utbildning i Älvdalen. Deltagarna övade körning av bandvagn i snö och fordonens påverkan av kyla. Väderleken bjöd på 50-100 cm snötäcke samt drivor och vallar. Temperaturen var som lägst -13 och upp till -3.

En viktig kunskap är att hantera utrustningen för varmhållning före start av fordonen. Vi fick som radiomänniskor lite samma känsla som att stämma av en sändare när man skulle få blåslampan att brinna rätt och stabilt. Mycket körning i terräng med orientering karta och kompass dominerade utbildningen.

LABC och DHLR första hjälpen utbildning genomfördes men även hantering av bårar med patient på samt lyft säkring och transport av skadade. Vi tränade även på att ta hand om chockade personer i olika miljöer. Radiosamband var en viktig del i genomförandet av fordonsorienteringen. Vi lyckades även få bandkrängning som vi fick åtgärda i terrängen under överinseende av instruktörerna.

FRO rekryterar och utbildar systemeldare till Svenska Kraftnäts Molos-grupper för ledningsstöd vid störningar i elkraftförsörjningen. De ska inte bara kunna hantera sambandsutrustningen i terrängbilar och bandvagnar, utan även kunna  köra dem. Är du intresserad av att komma med i en Molos-grupp? Kontakta oss här!

IS HV på LTÖ

geltic2Under vecka 3 och nu vecka 5 genomförs ledningsträningsövning (LTÖ) för våra hemvärnsbataljonsstaber. Nytt för denna gång är inmarschen av vårt nya informationssystem, IS HV.

Det är ett system som består av ett antal datorer, skrivare, bildkanon och en tvättdator. Datorerna är sammankopplade med en gemensam programvara. Det innehåller ett kartprogram där vi i staberna kan göra olika lager (oleat) för att påvisa olika saker, gränser, egna förband, sambandet, fiendens läge och mycket mer. Det finns karttecken att plocka från. Detta gör att vi kan få en mer grafisk stabsorientering när varje sektion har arbetat med sin del.

I systemet finns mallar och blanketter som är de som ska användas, nu slipper vi få in flera olika varianter av samma rapport. Nu startar arbetet med vår stabsmetodik, hur vill vi arbeta med systemet.

Några dagar på ledningsregementet i Enköping har gett oss en början som vi tar med oss hem och utvecklar. Processen har startat och nu får alla smälta detta i enrum och ha tankar med sig till nästa övning.

Personligen tycker jag att det är ett bra system som kan underlätta mycket för oss. Det behövs inte så mycket papper när allt finns digitalt och lätt kan ses av alla sektioner. Jag ser fram emot att se IS HV i bruk hemma på bataljonen.

Lillemor Bohlin
Sambandschef 49. hvbat
FRO Norra Skåne

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök