Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Trafikverkets bandvagnsenhet övade i vintermiljö

bandvagnisno3Trafikverkets bandvagnsenhet, med personal från FAK, FFK och FRO, genomförde en övning på Älvdalens skjutfält under en vecka i mars. Polisen, MSB och Teracom var och tittade på hur övningen fortlöpte liksom även en observatör från Finlands motsvarighet till Trafikverket.

Övningen startade med att bandvagnarna skulle lastas på järnväg för att fraktas från Borlänge via Mora till Oxberg och därefter gå fordonsmarsch ca 5 mil till Älvdalens skjutfält. Det blev en hel rad med vagnar som skulle lastas. Lossningen skedde i mörker, det är en mycket bra test av förmågan inom enheten. Personalen på Trafikverkets bandvagnsenhet har en bred och blandad bakgrund vilket på ett mycket bra sätt kommer fram vid utbildningar och övningar.

Övningen gick ut på att leda bandvagnar på olika sökmetoder i blandad terräng  för att leta efter försvunna fordon och personer samt rapportera in detta till en upprättad sambandscentral för vidare analys hos polis på plats. Flera mobila sambandsenheter upprättades för att kunna agera som relästationer men även kunna leda sökandet på plats. De olika sambandsmedel som används är Rakel och Radio 90 flygradio i huvudsak men även mobiltelefon för att ha full kontakt med alla olika typer av enheter.

Temperaturen och snödjupet varierade mycket från ca 15 minus på morgonen till ca 8 plusgrader mitt på dagen, snödjupet var på sina ställen ca 120 cm. När veckan var slut skulle det lastas igen i Oxberg och transporten bar av mot Borlänge igen.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök